Događanja

PRVA PRIČEST,22.05.2011.

 

Prva pričest održat će se 22.05.2011. u crkvi “Gospe od zdravlja” u Zagorju U 09:30 h.

Prvopričesnici :
Anđela(Željka) Jurišića, Danijel (Ante ) Jažo, Tomislav (Mije) Jažo, Stjepan (Ivana) Lončar, Petra (Stipe)Jažo,Mateo (Zdravka) Bešlić, Justina (Bože) Jažo.

 

MALONOGOMETNI TURNIR MATE BEŠLIĆ MATKO , 24.7.2011.

Kao i svake godine održat će se jedan jedini zagorski malonogometni turnir Mate Bešlić Matko sa početkom 24.7.2011.(nedjelja).  Finale turnira bi trebalo biti 5.8.2011. na blagdan Gospe od zdravlja. I ove godine nastupat ce ekipe iz Zagorja , prema pravilu da na ovom turniru možete igrati samo za svoj zaseok.

 

 

 

 

 

BLAGDAN GOSPA OD ZDRAVLJA , 5.8.2011.

Dana 5.8.2011. obilježava se blagdan Gospe od Zdravlja , dan župe u Zagorju.