Vijeće MZ

Vijeće mjesne zajednice Zagorje sastoji se od 9 članova. Svaki vjećnik je predstavnik svoga zaseoka.

 

IME I PREZIME

KONTAKT

FUNKCIJA

Žarko Petričušić 063496861 Predsjednik
Željko Jurišić 063831309 Potpredsjednik
Ivan Bešlić 063326550 Tajnik
Božo Jažo 063158017
Vlado Jažo 063672233
Jozo Jurišić 039690102
Nediljko Tolušić 063405219
Nedo Jurišić 0915216470

690-050

Marko Jažo 063858471

 

Vijeće MZ Sovići Donji prema statutu broji 7-15 članova, čiji mandat traje 4 godine. Vijeće u ovome sazivu je konstituirano 25. listopada 2010. godine.

IME I PREZIME PODRUŽNICA KONTAKT NAPOMENA
Ante Grubišić Bobanova Draga 063 815 999 Rizničar MZ
Marko Spajić Bobanova Draga 063 879 775
Marko Čuljak Bobanova Draga 063 185 723 Tajnik/Zapisničar MZ
Mario Bošnjak Čuljci / Bošnjaci 063 840 307
Ante Pejić Žerić Pejića Draga 063 375 991
Ivica Šimić Šimići 063 464 560
Slobodan Stipić Šimići / Crnogorci 063 368 432
Ante Pejić Pejići 063 168 596
Vladimir Mikulić Mikulići 063 454 252 Rizničar MZ
Dubravko Prlić Prlići 063 324 555
Mario Prlić Prlići 063 369 154
Damir Krstanović Prlići/Vlašići 063 429 091 Dopredsjednik MZ
Damir Vlašić Vlašići 063 326 866
Marijo Vlašić Vlašići 063 363 512 Predsjednik MZ